Kategori Sözlüğü

Mesnetsiz’deki her kategori, o öykünün nasıl yazıldığıyla alakalı ve farklı yazım tekniklerine bizim verdiğimiz isimler. Bu kategorileri oluşturduktan sonra, öyküleri okuyanlar da bunların anlamlarını bilse iyi olur dedik ve size bu kısa sözlüğü hazırladık.

Kategori isimlerine tıklayarak, o yöntemle yazılmış tüm öykülere ulaşmanız mümkün. Evet mümkün.

Serbest Kaçış Noktası: Bu kategorideki öyküler, yazarın tamamen kendi başına ve herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya kalmadan yazdığı öyküler. Başıboş işler bir nevi.

Sabit Kaçış Noktası: Bu kategorideki öyküler, belirli bir konu ekseninde yazılmakta. Yazarlar(yazar derken lafın gelişi) rastgele bir konu (bu herhangi bir şey olabilir) belirleyip farklı bakış açıları ve kurgu türleriyle (bu da rastlantısal olarak aynılık gösterme ihtimali taşımakta) öykülerini yazarlar. Yazarlar; yazarlar. Bu metinlerde bu kadar fazla parantez barınmaz.

Her Sabit Kaçış Noktası öyküsünün başında, o öykünün hangi konu üzerine yazıldığını görebilirsiniz (eğer yazmayı unutmadıysak).

İki Nokta Üst Üste: Bu kategorideki öyküler, iki yazarın ortak çalışması sonucunda ortaya çıkmakta. En azından planlanan o. Bir yazar başladığı öyküyü herhangi bir yerde bırakıyor ve diğeri onun kaldığı yerden öyküyü devam ettiriyor. Bir çeşit pratik, bir nevi oyun, ilkokul müsameresi, her ne derseniz deyin.*

* “deyin” yazınca kendini garip hissediyor biri.